Goedgekeurd

Arbeid

Burgerrechtelijk

Financieel-economisch

Milieu en ruimtelijke ordening

Onderwijs

Sociale zekerheid

Staats en administratiefrechtelijk

Strafrechtelijk