Ontwerpwet Wet Nationaal Productiviteitscentrum


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 8 maart 2018

Datum van goedkeuring: 1 november 2018, met algemene 26 stemmen

Commissie van Rapporteurs: A. Abdoel (Vz), D. Vorswijk, J. Warsodikromo, W. Waidoe, G. Watamaleo, R. Nurmohamed en J. Vreedzaam

Doel van de wet: De doelstelling van de wet is om de economische en sociale progressie oftewel duurzaamheid te bevorderen. Deze wet tracht alle verspilling en inefficiëntie te voorkomen in de economie en al de segmenten die aan de economie bijdragen (werkplaatsen, scholen, gezinnen). Deze wet stelt het NPC in en het NPC zal ervoor zorgen dat de samenleving en uiteindelijke de economie productiever wordt. De werkzaamheden van het NPC dienen derhalve in relatie te staan tot de structurele problemen van Suriname die betrekking hebben op o.a. de publieke sector, een kleine (formele) private sector en afhankelijkheid van de extractieve sector. Voorkomen moet worden dat het NPC in zijn functioneren van alledag het systeem van verlammende bureaucratie en meer ambtenaren voortzet. De wet is niet bedoeld om in de eerste plaats werknemersbelangen te beschermen, maar om de totale samenleving te veranderen inclusief de ondernemingen.

Preadvies: link preadvies 13 juni 2018

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link Amendement