Ontwerpwet "Framework Agreement Establising the Caribbean Centre for Renewable Energy Efficiency"


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Ontwerpwet houdende goedkeuring van de "Framework Agreement Establishing the Caribbean Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency"

Datum van indiening: 15 mei 2019

Datum van goedkeuring: 23 mei 2019, stilzwijgend goedgekeurd

Commissie van rapporteurs: 

Soort ontwerpwet: Verdrag

Doel van de wet: De ratificatie van de "Framework Agreement Establishing the Caribbean Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (CCREEE)". Deze goedkeuring moet ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname aan de goedkeuring van De Nationale worden onderworpen