Wet Bescherming Woon- en Leefgebieden


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 21 juli 2017

Initiatief nemers: J. Simons, J. Vreedzaam, M. Bee, S. Tsang

Commissie van Rapporteurs: G. Watamaleo (Vz), D. Pokie, R. Zeeman, R. Nurmohamed, A. Nading, D. Sharman, W. Asadang.

Datum van goedkeuring: 22 december 2017, met algemene 37 stemmen

Preadvies: link preadvies

Status van de wet:

- de ontwerpwet is naar de president opgestuurd voor bekrachtiging en afkondiging. Zodra de wet is afgekondigd, wordt deze op onze website bij de afgekondigde wetten opgenomen.