Over De Nationale Assemblee

De Nationale Assemblée vertegenwoordigt het volk van de Republiek Suriname en brengt de souvereine wil van de natie tot uitdrukking. Het is het hoogste politieke orgaan van de Staat. Behalve in de maand september (reces) wordt er het heel jaar door vergaderd. Samen met Regering oefent De Nationale Assemblée de Wetgevende Macht uit. De Regering is verantwoording verschuldigd aan De Nationale Assemblée.

De Nationale Assemblée is bevoegd te beslissen over alle wetsontwerpen, die haar ter goedkeuring worden voorgelegd. Voor het houden van een Verenigde  Volksvergadering is 2/3 meerderheid nodig. Het Reglement van Orde wordt vastgesteld waarin ook de procedure regels zijn opgenomen voorde Verenigde Volksvergadering en door middel van een staatsbesluit bekend wordt gemaakt.