Ontwerpwet nadere wijziging Wet Notarisambt


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: houdende nadere wijziging van de Wet Notarisambt (geldende tekst G.B.1963 no. 39, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 28)

Datum van indiening: 26 juni 2018

Datum van goedkeuring: 25 juli 2019, met algemene 29 stemmen

Commissieleden: R. Cotino (Vz), K. Mathoera, MPA, A. Nading, R. Brunswijk BBA, K. Gangaram-Panday, C. Breeveld, G. Snip.

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Doel van de wet: Het wijzigen van de Wet Notarisambt (geldende tekst G.B. 1963 no. 39, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 28).

Preadvies: link preadvies 03 juli 2018

Eindverslag: link eindverslag

Bekrachtiging en afkondiging: link Bekrachtiging en afkondiging