Ontwerpwet Staatsbegroting 2024


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van., houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2024 (Wet Staatsbegrotingen 2024)

Datum van indiening: 02 oktober 2023

Datum van goedkeuring: 25 januari 2024, met 28 stemmen voor en 12 tegen 

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de Regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (VZ), R. Parmessar, J. Kanape, R. Asabina,V. Ramsukul, J. Vreedzaam en C. Dijksteel

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel om de Staatsbegrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2024 vast te stellen. Om te komen tot de Openbare Plenaire behandeling van de ontwerpwet Staatsbegrotingen 2024, is door de Begrotingscommissie, in het kader van een efficiënte en effectieve bestuderings – en werkwijze van de begrotingen van de vakministeries, enkele richtlijnen uitgevaardigd ten behoeve van de vaste commissies van rapporteurs.

Preadvies: link preadvies

Bijlage Nota van wijz.