Ontwerpwet Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen Reg Rep Suriname en Reg Koninkrijk Marokko


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 7 augustus 2018 

Doel van de wet: De ontwerpwet beoogt de bilaterale betrekkingen te versterken op het gebied van economils6e, téchnische, wetenschappelijke en culturele samenwerking op basis van het respecteren van de beginselen van gelijkheid in rechten en wederzijdse voordelen, van niet inmenging in binnenlandse aangelegenheden, nationale soevereiniteit en territoriale integriteit. Op basis van deze Overeenkomst is het mogelijk de samenwerking te faciliteren tussen verschillende economische, wetenschappelijke, technische 'en culturele instellingen en mede de uitwisseling van ervaringen en informatie op relevante gebieden te stimuleren. Voorts biedt deze Overeenkomst de mogelijkheid de samenwerking op de volgende gebieden aan te moedigen. landbouw, visserij, commercie, handel, industrie, gezondheid, toerisme, cultuur, onderwijs, opleiding, milieu en duurzame ontwikkeling. Het onderhavig wetsontwerp is noodzakelijk ter voldoening aan het bepaalde in artikel 104 lid. 1 van de Grondwet van de Republiek: Suriname.

Status van de wet:

- de goedgekeurde ontwerpwet wordt door de deskundigen voorbereid voor verzending naar de President ter bekrachtiging en afkondiging.