Ontwerpwet houdende goedkeuring Vriendschaps- en Samenwerkingsverdrag tussen Regering Suriname en de Regering van de Republiek Columbia


<< Terug naar overzicht

Ontwerpwet houdende goedkeuring van het Vriendschaps- en Samenwerkingsverdrag tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Republiek Columbia.

Status van de wet:

- de goedgekeurde ontwerpwet wordt door de deskundigen voorbereid voor verzending naar de President ter bekrachtiging en afkondiging.