Ontwerpwet houdende wijziging Decreet rechtstoestand voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 05 april 2018

Datum van aanname: 1 augustus 2018, met algemen 31 stemmen

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: P. Kensenhuis (Vz), M. Jogi, G. Watamaleo, M. Bee, H. Sandjon, W. Waidoe, E. Linga

Doel van de wet: Wijziging van het decreet rechtstoestand van voor 1 juli 1982 uitgegeven domeingrond (S.B. 1982 no. 12) in het kader van rechtszekerheid voor erfpacht (gewezen) gerechtigden.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag