Ontwerpwet houdende goedkeuring van de wijziging van artikel I van de "Lima Agreement"


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: houdende goedkeuring van de wijziging van artikel 1 van de "Lima Agreement"

Datum van indiening: 14 januari 2020

Datum van goedkeuring: 14 januari 2020, stilzwijgend

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de Regering (verdrag) 

Commissie van rapporteurs: 

Doel van de wet: Het onderhavig wetsontwerp is noodzakelijk ter voldoening van het bepaalde in artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het doel van de Overeenkomst is de wijziging van artikel 1 van de "Lima Agreement".