Uw Privacy

Op sommige plaatsen biedt deze website informatie en communicatiediensten aan voor een beter contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en publieke instellingen. Door het mogelijk maken van deze diensten wordt een bijdrage geleverd aan (de voorbereiding van) de werkzaamheden in De Nationale Assemblee.

E-mail

Indien u per e-mail reageert, zal uw informatie alleen worden gebruikt voor een bepaald doel (informatie service of interactieve communicatie service). De informatie zal niet worden hergebruikt voor een onverenigbaar doel. Indien de Voorlichtingsdienst, die de inkomende e-mail beheert, uw vraag niet kan beantwoorden, zal de dienst uw bericht doorzenden. U ontvangt dan per e-mail bericht welke dienst uw vraag zal beantwoorden.

Attenderingen/ RSS

U kunt zich op de hoogte houden wat er in de De Nationale Assemblee speelt via attenderingen of RSS. De gegevens die u hiervoor verstrekt worden alleen gebruikt voor dit doeleinde.