Ontwerpwet houdende goedkeuring Overeenkomst Rep. Sur & Rep. Servie vrijstelling van visumplicht


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 3 augustus 2018

Doel van de wet: Deze Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Servië, heeft als doel de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide Overeenkomst sluitende Partijen te versterken en daardoor de toegang tot, het vertrek en het op doorreis zijn van elkaars onderdanen, die houder zijn van een geldig nationaal, diplomatiek, officieel of dienstpaspoort, te faciliteren, via de respectieve internationale punten van binnenkomst en vertrek. Deze onderdanen mogen voor de duur van maximaal dertig (30) dagen verblijven op elkaars grondgebied.

Status van de wet:

- de goedgekeurde ontwerpwet wordt door de deskundigen voorbereid voor verzending naar de President ter bekrachtiging en afkondiging.