Ontwerpwet inzake goedkeuring Maritieme Afbakening tussen Rep. Suriname en de Franse Republiek


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 23 januari 2018

Doel van de wet: het doel van de ontwerpwet is het op 8 november 2017 te Parijs ondertekend "Akkoord inzake Maritieme Afbakening tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Franse Republiek "met de Verklaring tussen Suriname en Frankrijk inzake de samenwerking op maritiem gebied" aan de goedkeuring van De Nationale Assemblee te onderwerpen, welke goedkeuring ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname bij wet moet worden verleend.

Commissie van Rapporteurs: A. Misiekaba (Vz), Ch. Santokhi, G. Watamaleo, G. Rusland, S. Afonsoewa, W. Waidoe, A. Nading

Eindverslag: link eindverslag 7 februari 2018

Preadvies: link preadvies 7 februari 2018

Amendement: link aanbieding amendement

Datum van goedkeuring: 31 augustus 2018, met algemene 31 stemmen

Status van de wet:

- de ontwerpwet is naar de president opgestuurd voor bekrachtiging en afkondiging. Zodra de wet is afgekondigd, wordt deze op onze website bij de afgekondigde wetten opgenomen. 

Deze ontwerpwet is ter bekrachtiging en afkondiging aangeboden; link