Ontwerpwet houdende goedkeuring Raamwerkovereenkomst voor samenwerking tussen Rep. Suriname en Rep. ten Oosten van Uruguay


<< Terug naar overzicht

Status van de wet:

- de goedgekeurde ontwerpwet wordt door de deskundigen voorbereid voor verzending naar de President ter bekrachtiging en afkondiging.