sfeerplaatje

Documentatie

Conform de nieuwe organisatie structuur is de afdeling Bibliotheek, Documentatie en Parlementair Archief vernoemd naar de afdeling Documentatie.

De afdeling Documentatie van De Nationale Assemblée is voorzien van een uitgebreide collectie boeken op voornamelijk politiek en juridisch gebied. Daarnaast is een aantal losbladige uitgaven in de collectie opgenomen. Ook zijn er abonnementen op (gespecialiseerde) tijdschriften.

Naast de doelstelling om de leden en de (staf)medewerkers van De Nationale Assemblée te voorzien van een deugdelijke literatuurvoorziening ter ondersteuning van hun werkzaamheden, is de afdeling documentatie tevens toegankelijk voor (staf)functionarissen van ministeries, studenten en andere belangstellenden.

De openingstijden van de afdeling documentatie zijn van 08.00 – 14.00 uur en op vergaderdagen zolang de vergadering duurt. De afdeling documentatie is te bereiken op de telefoonnummers 420585/ 475180 tst. 230. Voor de leden en (staf) medewerkers is er een uitleensysteem voor boeken en tijdschriften, terwijl buitenstaanders na het achterlaten van hun identiteitsbewijs, buiten moeten kopiëren.

De boeken en tijdschriften zijn door middel van het Cardbox-systeem en volgens een systematische (groeps)indeling ontsloten.

De boekencollectie is in de volgende categorieën ingedeeld:

 • Naslagwerken
 • Recht algemeen
 • Rechterlijke organisatie
 • Juridische functionele onderwerpen
 • Burgerlijk recht
 • Burgerlijke rechtsvordering
 • Faillissement en Surseance van betaling
 • Internationaal Privaatrecht
 • Strafrecht
 • Strafvordering
 • Staats- en Administratiefrecht/Bestuursrecht
 • Internationaal Publiekrecht
 • Vakgebieden; o.a.Politiek en Geschiedenis

Voorts kan gebruik worden gemaakt van:

 • Handelingen van de Koloniale Staten van Suriname
 • Gouvernements- en Staatsbladen van Suriname
 • Nederlandse Kamerstukken en Handelingen
 • Verdragenbundels
 • Informatiebestanden op CD-ROM met actuele informatie op het gebied van Nederlandse wetten