Taken en bevoegdheden DNA

De Nationale Assemblée heeft zowel wetgevende- als bestuurlijke- en controlerende bevoegdheden, die zijn vervat in de artikelen 71 tot en met 74 van de Grondwet.

De voornaamste zijn:

 • Het beslissen over alle wetsontwerpen die haar worden voorgelegd (wetgeving).
 • Besluiten omtrent het bijeenroepen van een Verenigde Volksvergadering, indien zij dit toepasselijk vindt (bestuur).
 • Het goedkeuren van het sociaal-economisch en politiek beleid van de Regering goed (controle).
 • Het kiezen van de President en de Vice-president (politiek).
 • Het doen van een voordracht voor benoeming van de voorzitter en de leden van de Rekenkamer (bestuur).
 • Het goedkeuren van de jaarlijkse begroting van de Regering goed (wetgeving en bestuur).
 • Het benoemen en ontslaan van haar Griffier.

Enkele onderwerpen moeten in ieder geval bij wet door De Nationale Assemblée goedgekeurd moeten worden. Enkele daarvan zijn:

 • verdragen
 • wijziging van de grondwet
 • afkondiging en beëindiging van de oorlogstoestand
 • de burgerlijke- of militaire uitzonderingstoestand
 • de vaststelling van wijziging van de grenzen van de Staat en van de districten.

Teneinde de controlerende bevoegdheid goed te kunnen uitoefenen beschikt De Nationale Assemblée over de volgende rechten:

 • budgetrecht
 • recht van interpellatie
 • recht van enquête
 • recht van initiatief
 • recht van amendement
 • het vragenrecht
 • het recht om moties in te dienen