• Home
 • Het Ondersteunend College
ondersteunend College

Het Ondersteunend College

Het ondersteunend college staat onder leiding van de griffier. Deze is de hoogste ambtenaar in dienst van het parlement, dus ook de hoofdverantwoordelijke voor administratieve zaken. Momenteel is mevrouw Ruth de Windt de griffier van De Nationale Assemblée.

De griffier wordt benoemd door De Nationale Assemblée. Daarnaast wordt minimaal een substituut-griffier benoemd, die de griffier vervangt en/of ondersteunt wanneer het nodig is. Om De Nationale Assemblée van Suriname te versterken in de uitvoering van haar kerntaken en verantwoordelijkheden, zijn drie substituut-griffiers benoemd. De heer mr. Dino Oedit, mej. mr. Agatha Ramdass en de heer Naresh Algoe MPA, LL.B, bekleden momenteel de functie van substituut-griffier.

Voor een betere verdeling van het werk zijn de verschillende afdelingen voorzien van hoofden, die verantwoording verschuldigd zijn aan de griffier. Afdelingen zonder hoofd worden geleid door de substituut-griffier.

De griffie is het ondersteunend college van het parlement. De griffie zorgt onder meer voor:

 • vastlegging
 • informatievoorziening, intern en extern
 • beheer van het gebouw
 • personeelszaken
 • registratie en distributie van stukken, inkomend en uitgaand
 • het opstellen en distribueren van de agenda, die door het parlement wordt vastgesteld
 • het bijhouden van een parlementair archief
 • beheer van de bibliotheek
 • ondersteuning bij wetgeving (voorstellen, amendementen, juridisch vooronderzoek, schrijven)
 • tekst-, audio- en videoverwerking
 • Institutionele versterking