Wet Rekenkamer Suriname 2018


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 20 december 2018

Datum van goedkeuring: 9 juli 2019, met algemene 35 stemmen

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: A. Misiekaba (Vz), R. Nurmohamed, R. Hooghart, D. Vorswijk, D. Chitan, W. Waidoe, H. Sandjon.

Doel van de wet: Het vaststellen van nieuwe regels met betrekking tot de instelling, samenstelling, inrichting en werkwijze van de Rekenkamer van Suriname, ter uitvoering van de artikelen 149 en 152 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38).

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Bekrachtiging en afkondiging: link Bekrachtiging en afkondiging