Vergaderingen

De Nationale Assemblée moet beslissingen nemen over wetsontwerpen die ingediend worden. Om dit, en nog veel andere zaken te kunnen doen, moeten de leden bij elkaar komen. Dit gebeurt tijdens besprekingen, die de vergaderingen worden genoemd. Elke dinsdag en donderdag wordt er vergaderd. Als er veel te bespreken is, vinden er wel vaker in de week vergaderingen plaats.  De voorzitter kan de vergadering bij elkaar roepen en geeft hier leiding aan. In het Parlement kan je als lid niet zomaar opstaan, maar moet alles lopen volgens regels die vanuit de grondwet zijn bepaald. Zo moet je eerst het woord vragen en alleen de voorzitter kan je daar de toestemming voor geven.

Openbare vergaderingen

Alle afspraken zijn vastgelegd in de Grondwet. Zo staat in Grondwet artikel 82 dat de vergaderingen van de Nationale Assemblée in eerste instantie openbare vergaderingen zijn. Lees meer

Huishoudelijke vergaderingen

Een huishoudelijke vergadering is een vergadering waarin wetsontwerpen en andere voorstellen worden onderzocht. Er wordt vergaderd en gediscussieerd en er worden meteen beslissingen genomen. Lees meer

Buitengewone Openbare vergadering

Er is nog een type vergadering: de Buitengewone Openbare vergadering. Het woord zegt het al, "buitengewoon", dus net iets anders dan hoe het er normaal aan toe gaat. Lees meer

Vergadering in Comité-Generaal

Natuurlijk zijn er hele bijzondere gevallen: wanneer er onderwerpen zijn die eerst door de parlementariërs besproken moeten worden, wordt ervoor gekozen om achter 'gesloten deuren' te vergaderen. Dat betekent dat er geen publiek aanwezig mag zijn. Lees meer

De Verenigde
Volksvergadering

De Verenigde Volksvergadering is een bijzondere vergadering die wordt uitgeschreven wanneer bij hele bijzondere beslissingen het parlement er niet uit komt. Voor sommige beslissingen moet tweederde deel van het parlement het eens zijn voordat de wet mag worden aangenomen of de verandering kan plaatsvinden.. Lees meer