2395 Medium

De regels voor DNA

Onze maatschappij kan niet functioneren zonder afspraken of wetten. Over verkeer, economie, onderwijs, de rechten van jongeren, noem maar op. Omdat de maatschappij steeds verandert moeten er nieuwe wetten gemaakt worden, of oude wetten moeten worden aangepast. En dat is een van de taken van De Nationale Assemblée.

2481 Medium

De Grondwet

De Grondwet is de basis voor heel veel wetten. De grondwet is de hoogste Surinaamse wet en de rechten van elke Surinamer staan erin opgeschreven, deze rechten worden grondrechten genoemd. Bijvoorbeeld recht op vrije meningsuiting, recht op privacy en recht op godsdienst, zijn allemaal grondrechten. Verder staan in de Grondwet alle regels voor de manier waarop de staat Suriname is ingericht. De Grondwet bepaalt dus ook de regels voor De Nationale Assemblée. Zo staat er precies in hoe er vergaderd moet worden en welke afspraken er gemaakt moeten worden.

Reglement van Orde

De Nationale Assemblée werkt ook met het Reglement van Orde voor De Nationale Assemblée. Dat is een document waarin geregeld is wie lid kan zijn van het parlement; op welke manier je het woord kan voeren tijdens een vergadering; hoe de leden ontwerpen kunnen indienen en wijzigen; hoe zij vragen kunnen stellen aan de regering en ook hoe de vergaderingen bijeen geroepen moeten worden. Heel veel dus.

2395 Medium