Verbetering in het werk van DNA

Aanpassingen vinden regelmatig plaats om verbeteringen in ons werk aan te brengen. Ook worden trainingen aan onze medewerkers gegeven en moderne technische middelen aangeschaft zoals nieuwe software pakketten. Dat doen vele bedrijven, organisaties en ook overheidsinstellingen.

Institutionele Versterking

Ook DNA is constant bezig het werk steeds te verbeteren. En dat doen wij niet altijd alleen, maar vaak met hulp van organisaties die daar ervaring in hebben en heel goed weten op welke manier dat het beste moet gebeuren.

Met het "capaciteitsversterkingsproject" (een moeilijk woord om aan te geven dat wij het werk blijven verbeteren), hebben wij ook bij DNA een mogelijkheid om te werken aan onze kwaliteit en efficiency.

Institutionele Versterking2

Als het gaat om de capaciteitsversterking van de Nationale Assemblée dan betekent dit dus dat de medewerkers van De Nationale Assemblée geholpen worden en dat ze door middel van trainingen en workshops hun werk beter kunnen doen. De versterking van De Nationale Assemblée is vooral gericht op de belangrijkste werkzaamheden van het parlement.

Institutionele Versterking3