IMG_3339

Voorzitter en fracties

Als alle leden van de Nationale Assemblée geïnstalleerd zijn moet er een voorzitter worden gekozen. Dat gebeurt tijdens de eerste vergadering. Maar omdat er nog geen voorzitter is, wordt het oudste lid voor de eerste vergadering door de president beëdigd als voorzitter van De Nationale Assemblée. Als de nieuwe voorzitter is gekozen wordt hij of zij beëdigd door te beloven volgens de wetten en regels eerlijk het werk van voorzitter uit te voeren. En dan kan het werk beginnen.

IMG_3469

Taken van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergaderingen van het parlement. Dit betekent dat de voorzitter de vergaderingen opent en sluit en tijdens de vergaderingen bepaalt wie het woord voert.
De leden van het parlement en de ministers spreken nooit direct tegen elkaar, maar altijd via de voorzitter. Eén van de redenen hiervoor is dat het theoretisch gezien niet mogelijk is om boos te worden op de persoon met wie men in debat is. Men spreekt tenslotte tegen de voorzitter die onpartijdig is. Net als alle andere leden van het parlement neemt ook de voorzitter deel in de stemmingen van De Nationale Assemblée.

Agenda samenstellen

De voorzitter stelt ook de agenda samen waarin de onderwerpen staan die in het parlement besproken moeten worden wanneer er in kleinere groepen wordt vergaderd, in de commissies, mag de voorzitter ook bij die vergaderingen aanwezig zijn. Op dat moment heeft hij/zij de leiding van vergadering.

Voorzitter Vervangers

Vervangers

De voorzitter wordt vervangen door de vicevoorzitter, daarna zijn er nog drie vervangers. Allemaal leden van De Nationale Assemblée. In het geval dat de voorzitter niet in staat is een vergadering te leiden, als ze afwezig is of zelf deelneemt aan het debat, wordt de vergadering geleid door de vicevoorzitter. En als deze ook afwezig is krijg je de eerste vervanger, of de tweede vervanger. En omdat alles tot in de puntjes is geregeld voor het parlement, is er zelf vastgesteld wie de leiding heeft als zij er geen van allen zouden zijn. Dat is dan weer: het lid dat het oudst is. Zo blijft het werk altijd doorgaan.

Vertegenwoordiging

Naast het leiden van de vergaderingen, vertegenwoordigt de voorzitter ook het parlement als geheel, bijvoorbeeld bij ceremonies, bij bezoek van hoge gasten en bij internationale conferenties.

Fracties

Fracties

Wat is een fractie?

Een fractie is een parlementariër of een groep parlementariërs van dezelfde politieke partij of combinatie die na de verkiezing wordt samengesteld. In De Nationale Assemblée zijn er verschillende fracties. Deze zijn:

Nationale Democratische Partij (NDP-fractie)

Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP- fractie)

Pertjajah Luhur (PL- Fractie)

Nationale Partij Suriname (NPS-fractie)

Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP-fractie)

Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP)

 

 

Hoe werkt een fractie?

Met elkaar wordt afgesproken hoe het werk verdeeld wordt. In het parlement zijn verschillende politieke partijen die samen werken. Ze hebben vaak wel hetzelfde idee van wat er moet gebeuren.