Over De Nationale Assemblée

De Nationale Assemblée heeft verschillende namen en dat maakt het weleens ingewikkeld. Maar raak er niet van in de war: als we spreken over De Nationale Assemblée of het Parlement of Volksvertegenwoordiging, dan hebben we het over exact hetzelfde.
Die laatste naam: Volksvertegenwoordiging, vertelt eigenlijk het beste wat De Nationale Assemblée doet. De leden van De Nationale Assemblée zijn namelijk allemaal vertegenwoordigers van het volk; zij zijn ook door het volk gekozen. Om de vijf jaar zijn er verkiezingen en dan worden de leden van De Nationale Assemblée gekozen.

Zo zit het in elkaar

In Suriname wonen meer dan 500.000 mensen. Als deze grote groep zou moeten stemmen op beslissingen die belangrijk zijn voor het land dan zou het heel lang duren voordat er een besluit genomen zou kunnen worden. Daarom kiezen wij volksvertegenwoordigers. Dit wordt een parlementaire democratie genoemd. Lees meer

De regels voor DNA

Onze maatschappij kan niet functioneren zonder afspraken of wetten. Over verkeer, economie, onderwijs, de rechten van jongeren, noem maar op. Omdat de maatschappij steeds verandert moeten er nieuwe wetten gemaakt worden, of oude wetten moeten worden aangepast. En dat is een van de belangrijkste taken van De Nationale Assemblée.
Lees meer

Profiel DNA leden

Hier vind je meer informatie over hoe het profiel van een lid van De Nationale Assemblée eruit ziet in deze verkiezingsperiode. Lees meer

Het Ondersteunend College

Om het werk van De Nationale Assemblee zo vlot mogelijk te laten lopen, krijgen de leden van het parlement hulp. Er is een speciale afdeling die 'het Ondersteunend College' wordt genoemd. Zij helpen bijvoorbeeld met de administratie van de vergaderingen. Daardoor hebben de volksvertegenwoordigers meer ruimte om zich met hun werk bezig te houden. Het "Ondersteunend College" bestaat uit de Griffier, de Substituut-Griffier en assistent Substituut-Griffier. Lees meer

Het werk van DNA

De Nationale Assemblée heeft verschillende functies. Deze zijn de representatieve, wetgevende, deliberatieve en controlerende functie. Lees meer

Geschiedenis DNA

Het eerste parlement van Suriname heette de Koloniale Staten. Op 5 april 1866 werden de allereerste verkiezingen gehouden en op 8 mei 1866 hadden die volksvertegenwoordigers hun eerste vergadering. Volg het overzicht hieronder om te zien welke veranderingen er plaatsvonden voordat het uiteindelijk werd wat we nu kennen: De Nationale Assemblée. Lees meer

Voorzitter en fracties

Als alle leden van De Nationale Assemblée geïnstalleerd zijn moet er een voorzitter worden gekozen. Dat gebeurt tijdens de eerste vergadering. Maar omdat er nog geen voorzitter is, wordt het oudste lid voor even beëdigd als voorzitter van De Nationale Assemblée. Als de voorzitter is gekozen wordt hij of zij beëdigd door een verklaring af te leggen waarin hij belooft zijn best te doen en volgens de wetten en regels eerlijk zijn werk uit te voeren. En dan kan het werk beginnen. Lees meer