Wet wijz. Veiligheidswet 1947


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET houdende nadere wijziging van de Veiligheidswet 1947 (G.B. 1947 no. 142, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1980 no. 116).

Datum van indiening: 10 februari 2023

Datum van goedkeuring: 1 augustus 2023, met algemene 39 stemmen

Soort wet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: H. Ramdien (vz), P. Kensenhuis, R. Debie, J. Wielzen, H. Aviankoi, R. Koedemoesoe, S. Moestadja

Doel van de wet: De ontwerpwet heeft ten doel om de boetebedragen te brengen op het gewenste niveau. Bij de aanpassing van de geldboetebedragen is zo min mogelijk de oorspronkelijke wijze van formulering van de strafbepaling gewijzigd. Met deze wijziging is het boetebedrag in artikel 8 lid 1 vastgesteld op de eerste categorie van artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht. In artikel 8 lid 2 dat handelt over recidive is het boetebedrag vastgesteld op de tweede categorie van artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht.

Eindverslag: link eindverslag