Wet wijz. Uitvoering Chemisch Wapenverdrag


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van houdende regels betreffende uitvoering van het verdrag betreffende het verbod op de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden, het gebruik van chemische wapens en de vernietiging van deze wapens, alsmede wijziging van het Wetboek van Strafrecht (Wet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag)

Datum van indiening: 30 december 2021

Datum van goedkeuring: 8 augustus 2022, met algemene 41 stemmen

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: C. Wang (Vz), E. Jones, R. Koedemoesoe, I. Edwards, S. Binda, R. Kanape, S. Moertabat

Doel van de wet: Het doel van deze wet is het voorkomen van de verspreiding van chemische wapens en de regulering van de precursoren die voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt. Ook is deze wet gericht op een volledig en doeltreffend verbod op de ontwikkeling, de productie, de werving , de opslag, het in bezit houden, de overdracht en het gebruik van chemische wapens en ook de vernietiging van deze wapens.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Nota van wijz: link nota v wijz.