Wet Omzetting Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd naar Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 06-04-18

Commissie van Rapporteurs: P. Kensenhuis (Vz), M. Jogi, R. Hooghart, P. Etnel, R. Ilahibaks, C. Breeveld, S. Afonsoewa.

Preadvies: link preadvies 12 juni 2018

Doel van de wet: Het doel van deze ontwerpwet is om in het kader van het bevorderen van duurzame werkgelegenheid regels vast te stellen met betrekking tot de conversie van de arbeidsovereenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Datum van goedkeuring: 23 augustus 2018, met algemene 26 stemmen