Wet Wijziging Brokopondo-overeenkomst


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 25 september 2018

Datum van goedkeuring: 30 augustus 2019, met 29 stemmen voor en 13 tegen

Soort ontwerpwet: ontwerp van de regering

Commissie van rapporteurs: W. Asadang (Vz.), A. Gajadien, G. Sapoen, G. Rusland, P. Kensenhuis, I. Karta - Bink, J. Vreedzaam, M. Bee,  A. Abdoel.

Vaste toehoorders: M. Abdoel, G. Watamaleo

Doel van de wet: Het wijzigen van de overeenkomst tussen de Republiek Suriname en Suriname Aluminum Company LLC van 27 januari 1958 zoals gewijzigd op 19 mei 1959. Deze wijziging is noodzakelijk ten behoeve van de vervroegde beëindiging van de Overeenkomst alsmede om de gevolgen van die beëindiging te regelen.

Finale concepten transactie documenten tussen de Republiek Suriname en Alcoa (Ned): Link

Finale concepten transactie documenten tussen de Republiek Suriname en Alcoa (Eng): Link

Preadvies: link preadvies

Bekrachtiging en afkondiging: link Bekrachtiging en afkondiging