Wet wijz. Zegelwet


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet houdende nadere wijziging van de Zegelwet (G.B. 1872 no. 13, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2001, no. 37)

Datum van indiening: 2 juli 2021

Datum van goedkeuring: 1 september 2022, met algemene 36 stemmen

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: M. Jogi (vz), P. Kensenhuis, M. Huur, A. Sadi, I. Plein, R. Asabina, R. Mohan

Doel van de wet: In Suriname is over het algemeen bewezen dat ouders vaak een aan hun toebehorend stuk domeingrond verkavelen om aan hun kinderen over te dragen. Met de kosten die daarbij gepaard gaan, zoals de landmeters-, taxateurs, notaris en overige overdrachtskosten is het meer dan redelijk en billijk dat het zegelrecht voor deze groep personen verminderd wordt

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement

Amendement 2: link amendement