Wet wijz. Wetboek v Strafrecht & Wet ter voorkoming en bestrijding Money Laundering en Terrorismefin & Wet Strafbaarstelling Money Laundering


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET...... houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2022 no. 147), alsmede wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138) en intrekking van de Wet Strafbaarstelling Money Laundering (S.B. 2002 no. 64). (initiatiefvoorstel ingediend dd31 mei 2023 door de leden R. Debie en R. Koedemoesoe)

Datum van indiening: 31 mei 2023

Datum van goedkeuring: 15 augustus 2023, met algemene 35 stemmen

Soort ontwerpwet: Initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (vz), S. Tsang, J. Kanape, R. Asabina, R. Mohan, E. Jones en C. Dijksteel

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft als doel, het nader wijzigen van het Wetboek van Strafrecht en de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering, alsmede de intrekking van de Wet Strafbaarstelling Money Laundering.