Wet wijz. Personeelswet en nadere wijz. Ambtenarenpensioenwet 1972


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van houdende nadere wijziging van de Personeelswet (G.B. 1962 no. 195, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1988 no. 60 en nadere wijziging van de Ambtenarenpensioenwet 1972 (G.B. 1972 no 150, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1997 no. 13)

Datum van indiening: 9 december 2022

Datum van goedkeuring: 8 juni 2023, met 26 stemmen voor en 13 tegen

Soort wet: Initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: E. Karto (Vz), S. Moestadja, G. Jordan, E. Jones, S. Moertabat, R. Kanapé, H. Ramdien.

Doel van de wet: Het doel van deze wetten zijn namelijk het houden van een registratie die verplicht wordt gesteld voor alle landsdienaren. De grondslag voor het houden van deze registratie en de daarbij op te leggen tuchtstraf bij het niet voldoen hieraan zijn opgenomen bij deze wijziging van de Personeelswet.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement