Wet wijz. Ongevallenregeling


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van…………houdende nadere wijziging van de Ongevallenregeling (G.B. 1947 No. 45, zoals laastelijk gewijzigd bij S.B. 2007 No. 111).

Datum van indiening: 10 februari 2023

Datum van goedkeuring: 1 augustus 2023, met algemene 39 stemmen

Soort wet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: H. Ramdien (vz), P. Kensenhuis, R. Debie, J. Wielzen, H. Aviankoi, R. Koedemoesoe, S. Moestadja

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft als doel, om de boetebedragen te brengen op het gewenste niveau. Bij de aanpassing van de geldboetebedragen is zo min mogelijk de oorspronkelijke wijze van formulering van de strafbepaling gewijzigd. Met deze wijziging is het boetebedrag in artikel 31 lid 1vastgesteld op de tweede categorie van artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht.

Eindverslag: link eindverslag