Wet wijz. Muntwet 1960


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 28 oktober 2020

Datum van goedkeuring: 4 februari 2021, met algemene 45 stemmen

Soort ontwerpwet: Ontwerp wet van de Regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien, R. Parmessar, C. Wang, R. Asabina, K. Ramsukul, E. Jones en J. Kanape

Doel van de wet: Door de sterk teruggelopen circulatiemunten noodzaakt de Staat voor de aanmaak van nieuwe muntbiljetten en munten van een andere materiaal.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag