Wet wijz. Inkomstenbelasting 1922 (WET van 13 januari 2020)


<< Terug naar overzicht

Datum: 21 augustus 2019

Datum van goedkeuring: 20 december 2019, met algemene 30 stemmen

Commissie van rapporteurs: M. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, S. Somohardjo, W. Asadang.

Soort wet: ontwerp van de regering

Doel van de ontwerpwet: In het kader met de invoering van de mogelijkheid om verplicht de aangifte via elektronische weg te doen, is het noodzakelijk de wetgeving op dit stuk aan te passen.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag