Wet wijz. Grondwet


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van…………….,houdende nadere wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38).

Datum van indiening: 21 augustus 2023

Datum van goedkeuring: 16 oktober 2023, met algemene 45 stemmen

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Intiatiefnemers: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, O. Kanape, G. Rusland en R. Asabina.

Commissie van rapporteurs:D. Sharman (Vz), S. Tsang, E. Sampie, P. Kensenhuis, C. van Samson, P. Etnel, E. Karto, R. Kanape en M. Jogi

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel het nader wijzigen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38). Vanwege het door het Constitutioneel Hof van de Republiek Suriname onverbindend verklaren van de artikelen 9 jo. 24 van de Kiesregeling.

Het proces tot wijziging van de Grondwet en de Kiesregeling staat onder tijdsdruk, omdat de voorbereidingen van de verkiezingen in 2025 tijdig moeten kunnen starten. Om die reden worden de wijzigingsvoorstellen van de Grondwet beperkt tot het op dit moment hoogstnoodzakelijke.

Eindverslag: link eindverslag

Preadvies: link preadvies