Wet wijz. enige tariefposten betreffende vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee van de tarieflijst


<< Terug naar overzicht

Wet ingediend: 26 oktober 2017

Commissie van Rapporteurs: J. Vreedzaam (Vz), D. Vorswijk, H. Sandjon, M. Jogi, R. Ramsahai, I. Karta -Bink, R. Zeeman.   Vaste toehoorders: S. Samidin, S. Tsang en J. Kalloe

Datum van goedkeuring: 12 april 2018 met 27 stemmen voor en 1 tegen

Eindverslag: Link eindverslag

Preadvies: Link preadvies: Preadvies Wet Tarief van invoerrechten 1996

Amendement: Link amendement: 18-370-am-18-002- Amendement wijz. van enige tariefposten betreffende vlees..tarieflijst (ID 34586)