Wet wijz. Arbeidswet 1963


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet houdende nadere wijziging van de Arbeidswet 1963 (G.B. 1963 no. 163, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2018 no. 76).

Datum van indiening: 10 februari 2023

Datum van goedkeuring: 1 augustus 2023, met algemene 38 stemmen

Soort wet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: H. Ramdien (vz), P. Kensenhuis, R. Debie, J. Wielzen, H. Aviankoi, R. Koedemoesoe, S. Moestadja

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft ten doel om de boetebedragen te brengen op het gewenste niveau. Thans wordt het boetebedrag genoemd in artikel 29 lid 1 aangepast naar de eerste categorie van artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht. Met deze wijziging is het boetebedrag in artikel 29 lid 1 vastgesteld op de eerste categorie van artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht. Voorts wordt het boetebedrag bepaling m.b.t. recidive aangepast naar de tweede categorie (Maximaal SRD 10.000). 

Eindverslag: link eindverslag