Wet wijz. Arbeidsgeschillenwet 1946


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van ..... Houdende nadere wijziging van de Arbeidsgeschillenwet 1946 (G.B. 1946 no. 104, zoals gewijzigd bij G.B. 1948 no. 8)

Datum van indiening: 10 februari 2023

Soort wet: Regeringwet

Commissie van rapporteurs: H. Ramdien (vz), P. Kensenhuis, R. Debie, J. Wielzen, H. Aviankoi, R. Koedemoesoe, S. Moestadja

Doel van de wet: Deze wet heeft als doel, om de boetebedragen te brengen naar het gewenste niveau. Bij de aanpassing van de geldboete bedragen is zo min mogelijk de oorspronkelijke wijze van formulering van de strafbepaling gewijzigd. Met deze wijziging zijn de boetebedragen in artikel 51 leden 1 en 3 en artikel 52 de leden 2 en 3 vastgesteld op de tweede categorie van artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht.

Eindverslag: link eindverslag