Wet wijz. Amnestiewet


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 12 augustus 2021

Datum van goedkeuring: 27 augustus 2021 met 32 stemmen vóór en 12 stemmen tegen

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: M. Jogi (vz.), E. Jones, J. Kanape, T. Lösche, P. Etnel, J. Vreedzaam en C. van Samson

Doel van de wet: Gelet op de beslissing van het Constitutioneel Hof van de Republiek Suriname van 22 juli 2021, zaaknummer CH-01, het noodzakelijk is de Wet van 05 april 2012 (S.B. 2012 no. 49), inzake wijziging van de Amnestiewet 1989 (S.B. 1992 no. 68) in te trekken.

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement