Wet nadere wijziging Kiesregeling


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 26 november 2018

Commissieleden: M. Bouva (Vz), A. Gajadien, C. Waterberg, S. Somohardjo, R. Sapoen, R. Brunswijk, P. Kensenhuis, P. Etnel, S. Samidin, C. Breeveld, O. Wangsabesari, C. Gonsalves, R. Cotino. Vaste toehoorders: J. Vreedzaam, M. Bee, K. Mathoera, M. Jogi, I. Karta-Bink

Datum van goedkeuring: 28 maart 2019, met algemene 29 stemmen

Doel van de wet: Vanwege enkele onvolkomenheden bij diverse onderdelen van de geldende kiesregeling welke zijn aangekaart door zowel politieke partijen als maatschappelijke organisaties is het nodig om over te gaan tot wijziging van de Kiesregeling, (S.B.1987 no.62, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.2010 no. 29).

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Nota van wijziging: link nota van wijziging