Wet wijziging Decreet Politieke Organisaties


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 26 november 2018

Commissieleden: M. Bouva (Vz), A. Gajadien, C. Waterberg, S. Somohardjo, R. Sapoen,  R. Brunswijk, P. Kensenhuis, G. Rusland, S. Samidin, C. Breeveld, O. Wangsabesari, C. Gonsalves, R. Cotino. Vaste toehoorders: J. Vreedzaam, M. Bee, K. Mathoera, M. Jogi, I. Karta-Bink.

Datum van goedkeuring: 28 maart 2019, met algemene 29 stemmen

Doel van de wet: Vanwege enkele onvolkomenheden zijn bij diverse onderdelen van de geldende kiesregeling; deze onvolkomenheden zijn aangekaart door zowel politieke partijen als maatschappelijke organisaties; hierover adviezen zijn van de, door de President ingestelde, evaluatiecommissie van het kiesstelsel en dat mede hierom het nodig is over te gaan tot wijziging van het Decreet Politieke Organisaties, (S.B.1987 no.61).

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Nota van wijziging: link nota van wijziging