Wet Verlenging Burgerlijke Uitzonderingstoestand 2021


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 29 juli 2021

Datum van goedkeuring: 5 augustus 2021, met 28 stemmen voor en 13 stemmen tegen

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: C. Dijksteel (Vz), S. Tsang, E. Sampie, R. Asabina, P. Etnel, J.Vreedzaam, R. Mohan

Vaste toehoorder: R. Aloema

Doel van de wet: De Covid- 19 pandemie vormt een aanhoudende dreiging voor de volksgezondheid van Suriname, gelet op de epidemiologische rapportages, alsmede de voortdurende binnenlandse transmissie van het virus. Daarom is het noodzakelijk dat de burgerlijke uitzonderingstoestand wordt gehandhaafd. Deze wet voorziet in een verlenging van de burgerlijke uitzonderingstoestand met een periode van twaalf maanden.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement