Wet Uitzonderingstoestand COVID-19


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: ter uitvoering van artikel 72 onder c van de Grondwet met betrekking tot afkondiging van de burgerlijke uitzonderingstoestand in verband met de COVID-19 pandemie (Wet Uitzonderingstoestand COVID – 19)

Datum van indiening: 05 april 2020

Datum van goedkeuring: 8 april 2020, met 27 stemmen voor en 8 tegen

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de Regering

Commissie van rapporteurs: M. Bouva (Vz), K. Mathoera, N. Samidin, I. Bink, O. Wangsabesari, P. Etnel, R. Cotino

Doel van de wet: Het doel van de ontwerpwet is om in verband met het tegengaan van ongecontroleerde verspreiding in Suriname van het SARS-CoV-2virus dat de volksgezondheid, veiligheid en economie van Suriname ernstig in gevaar zal brengen – alsmede ter uitvoering van artikel 72 van de Grondwet, de burgerlijke uitzonderingstoestand af te kondigen en buitengewone maatregelen te treffen

Eindverslag: link eindverslag

Preadvies: link preadvies