Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 23 augustus 2016

Commissieleden: A. Misiekaba (Vz), D. Sharman, W. Asadang, D. Vorswijk, R. Hopkinson, P. Etnel, R. Ilahibaks

Datum van goedkeuring: 17 februari 2017 met algemene 34 stemmen

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement