Wet Nationaal Woningbouwfonds


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 25 jan 2019, door de leden: J. Simons, A. Misiekaba en O. Wangsabesari

Datum van goedkeuring: 20 augustus 2019, met algemene 39 stemmen

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van Rapporteurs: A. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, W. Waidoe, W. Asadang.

Doel van de wet: om in het kader van de herstructurering van het huisvestingsbeleid en hiermee de woningnood aanmerkelijk terug te dringen, door o.a. het scheppen van voorwaarden gericht op een duurzame aanpak van het huisvestingsvraagstuk waarmee vele woningzoekende huishoudens te kampen hebben, een Nationaal Garantiefonds Huisvesting in te stellen.

Preadvies: link preadvies

Nota van wijziging: link nota van wijziging

Openbare Commissievergadering 23 april 2019: link

Openbare Commissievergadering 23 april 2019: link