Wet Minimumloon 2019


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 04 maart 2019

Datum van goedkeuring: 18 juli, met algemene 28 stemmen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Doel van de wet: Het vaststellen van regels betreffende een minimumloon, ter uitvoering van de artikelen 28 en 29 van de Grondwet van de Republiek Suriname.

Commissieleden: P. Kensenhuis (Vz), M. Jogi, R. Hooghart, P. Etnel, R. Ilahibaks, C. Breeveld, S. Afonsoewa.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement