Wet Maritieme Zones


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 15 mei 2014

Commissieleden: M. Bouva (Vz), G. Rusland, E. Linga, R. Nurmohamed, G. Sapoen, D. Pokie, C. Breeveld

Datum van goedkeuring: 7 maart 2017 met algemene 34 stemmen

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement