Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van ..... houdende regels inzake bijzondere maatregelen voor het herstellen en afwikkelen van kredietinstellingen (Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen)

Datum van indiening: 25 juli 2023

Datum van goedkeuring: 5 decemer 2023, met 35 algemene stemmen

Soort wet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, C. Wang, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, R. Asabina en J. Kanape

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel om vlot en effectief in te grijpen bij ongewenste risico’s voor een of meerdere financiële instellingen en/of voor de financiële sector als geheel. Ook dient deze wet niet alleen te voorzien in additionele toezichtmaatregelen, zoals de vroegtijdige interventie maatregelen, maar ook in preventieve maatregelen, die erop gericht zijn de kans op het falen van banken te verminderen (het opstellen van herstel en resolutieplannen), en resolutiemaatregelen, waarmee beoogd wordt de impact van het falen van een kredietinstelling te verminderen.

Eindverslag: link eindverslag

Afkondiging en bekrachtiging