Wet Fiscale Jurisdictie


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET houdende nadere bevestiging van het gebied waarover Suriname bevoegd is regels te stellen met betrekking tot de heffing van verschillende belastingen (Wet Fiscale Jurisdictie).

Datum van goedkeuring: 30 januari 2023, met algemene 41 stemmen

Datum van indiening: 29 december 2022

Soort wet: Ontwerpwet  van de regering

Commissieleden: drs. A. Gajadien (Vz), drs. R. Parmessar, C. Wang LL.B, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, drs. R. Asabina, J. Kanape

Doel van de wet: De ontwerpwet heeft tot doel regels vast te stellen om de uniformiteit en duidelijkheid te creëren over het gebied waarover Suriname bevoegd regels te stellen met betrekking tot de heffing van verschillende belastingen.