Wet Fiscaal Identificatienummers


<< Terug naar overzicht

Datum: 21 september 2019

Datum van goedkeuring: 20 december 2019, met algemene 30 stemmen

Commissie van rapporteurs: M. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, S. Somohardjo, W. Asadang.

Soort wet: Ontwerpwet van de Regering

Doel van de ontwerpwet: In het kader om de algemene regels te stellen in verband met de invoering van een fiscaal identificatienummer teneinde de doelmatigheid van de administraties van de Belastingsdienst te vergroten en de dienstverlening aan de burger te verbeteren.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag